NGƯỜI LỚN CÓ NÊN NIỀNG RĂNG ? NIỀNG RĂNG CHO NGƯỜI TRƯỞNG THÀNH

Mình là người lớn thì có nên niềng răng như bọn trẻ không?

I’m already an adult – should I bother with braces?

Đó là lựa chọn chủ quan của bạn, nhưng niềng răng vẫn hoàn toàn tác dụng trên người lớn, và chỉnh nha hiện đại đã có nhiều cải tiến hơn, ít thấy hơn trên răng như bạn từng biết.(Mắc cài nhỏ hơn, trong suốt, mặt lưỡi hay máng Invisalign)

Thực ra có khoảng 20% bệnh nhân chỉnh nha là người lớn hơn 18 tuổi. Rất nhiều bệnh nhân chỉnh nha hiện nay là người lớn vì lúc nhỏ họ không được niềng răng nhưng giờ thì họ có điều kiện để làm, hoặc do răng do di chuyển lêch lạc theo tuổi tác. Niềng răng dù ở người lớn, vẫn có thể giúp bạn có hàm răng đẹp đều đặn nhiều năm sau, và chỉnh sửa các vấn đề cấu trúc chức năng, do đó mọi người xem niềng răng là đầu tư xứng đáng.

This is a subjective choice, but braces can still be quite effective for adults and modern styles are much less noticeable than the braces that many adults remember. In fact, about 20% of patients with braces are over 18. Many adults decide to get braces because they couldn’t afford them as a kid and now can, or because their teeth have shifted with age. Getting braces, even as an adult , can give you decades of more attractive straight teeth and correct serious structural problems, so many people see them as a worthwhile investment.

Người lớn đeo mắc cài thì có dễ bị chú ý không?

Mình người lớn đeo mắc cài sẽ trông ra sao?
Với mắc cài sứ trong suốt trông mình vẫn ổn !

Leave a Comment

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.