CONTACT

NHA KHOA EDEN QUẬN 7

Add: 171 Nguyễn Thị Thập, phường Tân Phú, Quận 7, Tp.HCM

Phone: 028 3771 0488

Email: nhakhoaeden@gmail.com

EDEN Dental Clinic District 7

171 Nguyen Thi Thap Street, Tan Phu Ward, District 7, Ho Chi Minh City

Phone:  (+84) 028 3771 0488

EMAIL: edendentalvn@gmail.com

NHA KHOA EDEN QUẬN 1

Add: 99 Điện Biên Phủ, phường Đa Kao, Quận 1, Tp.HCM

Phone: 0909 979 042

Email: support@nhakhoaeden.vn

EDEN Dental Clinic District 1

Add: 99 Dien Bien Phu, Da Kao Ward, District 1, Ho Chi Minh City

Phone: (+84) 0909 979 042

Email: support@nhakhoaeden.vn

Tìm đường đến Nha Khoa Eden Q7

Tìm đường đến Nha Khoa Eden Q1